Đặc điểm nước mắm Nam Ô Đà Nẵng
  • Thành phần: Nguyên liệu để làm ra được loại nước mắm Nam Ô là từ những con cá cơm than đánh bắt trực tiếp trên vùng biển Đà Nẵng, muối là thứ muối nguyên chất hạt to (muối cà nát) được sản xuất từ những vùng nổi tiếng như Sa Huỳnh hay Cà Ná.
  • Mùi vị, màu sắc: Nước mắm Nam Ô có một mùi thơm rất đặc trưng có cái vị mặn mòi của biển đậm đà của nắng và gió. Nước mắm Nam Ô đạt chất lượng nhìn bên ngoài thấy màu đỏ sậm như màu cánh gián, khi mở nắp chai có một mùi thơm phủ quanh cả vùng. 

Phân loại nước mắm Nam Ô Đà Nẵng

  • Nước mắm Nam Ô cốt nhỉ cá cơm cơm (loại 2 chai x 500ml)

Nước mắm Nam Ô ĐÀ Nẵng

Nước mắm Nam Ô cốt nhỉ cá cơm cơm (loại 2 chai x 500ml)

  • Nước mắm Nam Ô nhỉ cá cơm (loai 6 chai x 250ml)

Nước mắm Nam Ô Đà Nẵng

Nước mắm Nam Ô nhỉ cá cơm (loai 6 chai x 250ml)

Chia sẻ: